- Zberné suroviny
0915 041 133
0904 104 070
bouwen@bouwen.sk

BOUWEN s.r.o.Sme spoločnosť, ktorá sa zaoberá výkupom a spracovaním všetkých druhov odpadového papiera, kartónových obalov a plastového odpadu. Taktiež zabezpečujeme bezplatnú likvidáciu archívov. Naša spoločnosť je na trhu od roku 2012 a pôsobnosť firmy je zameraná na Košický región, kde naše služby využívajú hlavne občania a desiatky zazmluvnených partnerov a dodávateľov.
Neviete kam odpratať Váš nepotrebný papier?
Neviete ako legálne a ekologicky zlikvidovať Váš plastový odpad?
Ste občan alebo firma, ktorej vzniká veľké množstvo odpadu z kartónových obalov a zbytočné Vám to zaberá priestor?

Ste na správnom mieste!

Váš odpad Vám na vlastné náklady naložíme, odvezieme a dokonca Vás zato aj odmeníme. Všetky činnosti Vám ponúkame za BEZKONKURENČNE CENY v Košickom regióne!!!

Veríme, že s našimi službami budete maximálne spokojní a stanete sa našími ďalšími stálymi zákaznikmi.

VÝKUP PAPIERA

Vykupujeme zberový papier ako noviny, letáky, časopisy,kancelársky papier, knihy (bez tvrdých obalov).
VÝKUP VRCHNÁKOV Z PET FLIAŠ

Vykupujeme vrchnáky z PET fliaš.VÝKUP KARTÓNOV

Odoberáme lepenku (kartón) podľa množstva a potreby zákazníkov.
img

ČO JE RECYKLÁCIA?

 

Recyklácia je proces opätovného využitia už niekedy použitých materiálov a produktov (napr. recyklácia papiera, farebných a ostatných kovov, skla, plastov...). Recyklácia zabraňuje plytvaniu zdrojov, znižuje spotrebu surových prírodných materiálov, redukuje množstvo spotrebovanej energie pri získavaní surovín na výrobu nových produktov a znižuje množstvo skládkovaného odpadu, čím prispieva k znižovaniu emisií skleníkových plynov.